Servicevilkår for webstedet

Læs venligst webstedets vilkår for brug ("Webstedets vilkår for brug") omhyggeligt, før du bruger webstedet. Disse "Vilkår for brug af webstedet" gælder for hvert besøg og brug af webstedet og for indholdet (som defineret nedenfor), information, rådgivning og/eller tjenester, som vi leverer til dig på webstedet. Ved at få adgang til og bruge hjemmesiden accepterer du disse "hjemmesidebetingelser for brug" i deres helhed og alle andre love eller regler, der gælder for hjemmesiden og internettet. Hvis du ikke er enig i disse "Vilkår for brug af webstedet", vil du ikke være i stand til at fortsætte med at browse på webstedet.

1. DU ACCEPTERER DISSE VILKÅR

Ved at bruge platformen bekræfter du, at du accepterer disse vilkår og betingelser, og at du accepterer at være bundet af dem. HVIS DU IKKE ACCEPTERER DISSE VILKÅR, MÅ DU IKKE BRUGE PLATFORMEN

Platformaftalen indgås af brugeren ved adgang til og brug af platformen, uanset om denne handling kræver registrering eller login. En bruger, der besøger og anvender Platformen, indgår en aftale med os om brugen af Platformen, som ud over de gældende lovbestemmelser er gældende for disse Generelle Betingelser.

2. TEKNISKE KRAV FOR ADGANG TIL OG BRUG AF PLATFORMEN

Brug af platformen er mulig, forudsat at: (i) du har adgang til internettet, (ii) en webbrowser, der understøtter cookies, (iii) en aktiv e-mail-konto, (iv) er i stand til at sende og modtage elektronisk bogstaver. Uanset ovenstående skal brugeren sikre sig, at de ved brug af platformen har den seneste version af deres webbrowser og operativsystem med de seneste sikkerhedsopdateringer, og at de bruger antivirussoftware og firewall.

3. ÆNDRINGER I DISSE VILKÅR

Indholdet af vilkårene kan kun ændres af vigtige årsager angivet i disse vilkår. Vigtige årsager er lovændringer, der kræver tilpasning af forordningens indhold til lovbestemmelser, ændringer i mængden eller typen af tjenester, der tilbydes på platformen, ændringer i platformens funktionalitet eller ændringer i brugerkonti. Lovmæssige ændringer vil ikke forværre brugeroplevelsen. I tilfælde af en ændring i reglerne, vil deres nye indhold blive leveret ved at offentliggøre det i en meddelelse, der vises på platformen. Ved at fortsætte med at bruge platformen efter meddelelse om de ændrede vilkår, accepterer du de ændrede vilkår. HVIS DU IKKE ACCEPTERER AT ÆNDRE DISSE VILKÅR, EFTER AT MODTAGET EN KOMMUNIKATION FRA PLATFORMEN OM ÆNDRING AF DISSE VILKÅR, AFHØRER DU BRUGEN AF PLATFORMEN.

4. ANDRE GÆLDENDE VILKÅR

4.1. I tilfælde af en konflikt mellem disse vilkår og de offentliggjorte vilkår og betingelser, der gælder for en specifik del af platformen eller til enhver tjeneste, der leveres på eller gennem platformen, har sidstnævnte forrang over brugen af den del af platformen eller en specifik service.

4.2. Du kan indgå separate aftaler med eller vores tilknyttede selskaber, både online og offline, for hvert produkt eller tjeneste (tillægsaftale). I tilfælde af en konflikt eller uoverensstemmelse mellem disse vilkår og en yderligere aftale, erstatter den yderligere aftale kun disse vilkår for de produkter eller tjenester, som den gælder for.

4.3. I tilfælde af tab eller videregivelse af personoplysninger har administrationen ret til ikke at underrette brugeren om tab eller videregivelse af personoplysninger.

4.4. Administrationen træffer organisatoriske og tekniske foranstaltninger, der er nødvendige for at beskytte brugerens personlige data mod uautoriseret eller utilsigtet adgang, ødelæggelse, ændring, blokering, kopiering, distribution og andre ulovlige aktiviteter fra tredjemand.

5 Ansvarsfraskrivelse

Brugeren bruger siden på eget ansvar. Hjemmesidens funktionalitet leveres "som den er" under hensyntagen til internettets design og principper.

Webstedet giver brugere adgang til webstedet og får det til at fungere korrekt. I tilfælde af tekniske fejl eller afbrydelser vil sidens funktionalitet straks blive genoprettet. Siden garanterer dog ikke for en uafbrudt drift af webstedet og overholdelse af betingelserne for genoprettelse af webstedet i tilfælde af en fejl. Siden garanterer ikke, at siden vil leve op til brugerens krav og forventninger, og at sidens funktionalitet vil blive leveret løbende, hurtigt, pålideligt og uden fejl. Siden træffer de nødvendige foranstaltninger for at give brugeren tjenester af høj kvalitet, selv under tekniske afbrydelser på siden. Eventuelle tekniske fejl og systemfejl, der findes, skal rapporteres til den tekniske support-e-mailadresse på webstedet.

Siden er ikke ansvarlig for manglende opfyldelse eller ukorrekt opfyldelse af sine forpligtelser på grund af fejl i telekommunikations- og energinetværk, handlinger fra ondsindede programmer, såvel som urimelige handlinger fra tredjeparter, der fører til uautoriseret adgang og/eller nedlukning af software og/eller hardware komplekse tjenester ...

Brugerbetingelserne gælder for alle typer interaktion mellem brugeren og webstedet, inklusive men ikke begrænset til dem, der er anført nedenfor: alle brugerhandlinger udført via webstedets grænseflade, e-mail, SMS og e-mail, kommunikation med kontaktcenteret vil operere. Brugeren forpligter sig til at udvise respekt, tålmodighed og opmærksomhed, når han kommunikerer med webstedets personale og tydeligt udtrykke deres tanker, ikke bruge uanstændigt sprog, ikke bruge fornærmelser og ikke udtrykke deres utilfredshed i en uhøflig form. Hvis en bruger overtræder bestemmelserne i denne klausul og eventuelle andre betingelser i dette dokument, forbeholder webstedet sig retten til at begrænse interaktion med denne bruger.

6 Andet

Disse vilkår udgør aftalen mellem brugeren og markedspladsen vedrørende brugen af ​​hjemmesiden.

Disse vilkår er underlagt lovene, der regulerer det juridiske forhold mellem brugeren og markedet for varer/tjenester bestilt via hjemmesiden og skal fortolkes i overensstemmelse hermed.

Hvis det af en eller anden grund viser sig, at en eller flere bestemmelser i disse vilkår er ineffektive eller ikke kan håndhæves, påvirker dette ikke gyldigheden eller anvendeligheden af ​​de resterende bestemmelser i disse vilkår.

Kontraherende parter forpligter sig til at opretholde fortrolighed og vil ikke videregive nogen information, der tilhører en anden kontraherende part, eller videregive eller overføre dem til tredjemand uden skriftligt samtykke fra den anden kontraherende part.

Parterne bekræfter, at alle oplysninger modtaget af brugeren ved brug af webstedet og webstedets tjenester er fortrolige.

Brugeren forpligter sig til ikke at overføre fortrolige oplysninger til tredjemand, medmindre dette er fastsat i gældende lov i overensstemmelse med officielle krav.